Integrering i Norge

Modum enslig, Sparekonto for barn | Med beste rente fra første krone | SpareBank 1 Modum

Innhold

  MODUM: I kveld tar hovedutvalget for helse- og sosialsektoren stilling til om det skal opprettes et bofellesskap for fem enslige mindreårige flyktninger i Modum.

  singelklubb hattfjelldal

  Bofellesskapet planlegges å være klart våren Bakgrunnen er at Integrering- og mangfoldsdirektoratet IMDI har kommet med en anmodning om at Modum kommune må bidra til økt bosetting av flyktninger i Fra ni til fem I var det en kraftig økning i antall asylsøkere til Norge, og dette gjaldt også enslige mindreårige asylsøkere. På grunn av økningen, er det behov for flere plasser enn det som er tilgjengelig i kommunene. IMDI anmoder Modum kommune om å modum enslig ni enslige mindreårige flyktninger i periodenmen arbeidsgruppa som skulle se på muligheten for å bosette enslige mindreårige flyktninger, har konkludert med fem.

  snåase - snåsa dating

  Boligen kan kjøpes brukt eller bygges. Ved kjøp av boliger til enslige mindreårige kan det søkes Husbanken om inntil 40 prosent tilskudd.

  møte single i lakselv

  Modum enslig foreslår at det opprettes en prosjektstilling fra 1. Saken kommer opp i hovedutvalgsmøtet i kveld.

  rælingen speed dating

  Les mer om:.