Oppgradering av ledningsnett på vann og avløp i Gjerdrum kommune

Gjerdrum singel, Romeriking med i Farmen 2017

Oppgradering av ledningsnett på vann og avløp i Gjerdrum kommune

I bakgrunnen: Boligfeltet i Nystulia. Gjerdrum: Utgraving av gangvei sist høst kjent for kommunen først etter skredet Utgraving, utfylling og forbedring av en gangsti til Gjerdrum golfbane ved skredområdet i november, var ikke kjent for kommunen før etter at skredet gikk. Publisert: Gjerdrum singel ønsker ikke å gå inn i den pågående granskingen av årsaken til at det enorme leirskredet på Ask i Gjerdrum ble utløst.

Men jeg kan ikke gi noen vurdering fra kommunens side om denne gangstien, presiserer Adriansen. Har du tips i saken?

Plan- og bygningslederen stadfester likevel at det lenge har vært kjent at golfbaneområdet, inkludert der gangsti-traseen går, er følsomt med ustabile grunnforhold og kvikkleire. Det var Nettavisen som først omtalte selve gravearbeidet i gangveien mellom det delvis skredrammede boligfeltet Nystulia og Gjerdrum golfbane. Men jeg kan ikke gi noen vurdering fra kommunens side om denne gangstien, presiserer Adriansen.

  • Gjerdrum Grus og Pukk Webbshop
  • Oppgradering av ledningsnett på vann og avløp i Gjerdrum kommune
  • As - buskerud, singel til brev datert
  • Speed dating norway ål
  • Haugesund datingsider

Har du tips i saken? Kontakt VGs journalister på vg. Det skal ha vært store nedbørsmengder og «krevende» arbeidsforhold i anleggsperioden i høst, ifølge golfklubben. Klubben ville forbedre gangveien og blant annet flytte veien slik at den krysset Tistilbekken 60 meter lenger oppe enn tidligere trasé. Hensikten var bedre flyt i spillet for golferne og økt sikkerhet for turgåere, går det frem av klubbens Facebook-side.

Det er ikke nødvendigvis slik at dette i seg selv er noen utløsende faktor. Men erosjon undergraving over tid kan nok i større grad påvirke grunnforhold.

Det har vært visse erosjonsproblemer i forhold til bekkefar og oppstuing av vann i dette området, svarer Adriansen. Helt til venstre på bildet går Tistilbekken som en svart stripe i snøen.

single geilo

Hun legger til: — Dette er jo en del av de bitene som nå skal settes sammen til et helhetlig bilde. Vi vet jo ennå ikke hvor skredet startet. Dette er det Politiet og NVE som undersøker for tiden.

  • Farmen, Kultur | Romeriking med i Farmen
  • Мы стояли так под горячим арканзасским солнцем, наверное, секунд тридцать или более .
  • Speed dating norway re
  • Askøy single

Den aktuelle gangveien krysser bekkefaret til Tistilbekken som renner mellom Nystulia og golfbanen. Ble ikke kontaktet av golfklubben På spørsmål om kommunen var kjent med denne gravingen og utvidelsen av gangstien, svarer hun: — Nei, vi var ikke kjent med det. Kommunen var heller ikke i dialog med golfklubben om arbeidet som skulle utføres på gangstien. Arbeidet ble igangsatt uten kommunal godkjenning på grunn av at det ble ansett som mindre vesentlig arbeid av golfklubben.

Romeriking med i Farmen 2017

De presiserer at gravingen ikke var dypere enn 30 centimeter. Virksomhetsleder Adriansen i kommunen kan ikke på stående fot svare på om arbeidet var søknadspliktig. Det som spiller inn i forhold til søknadsplikt er blant annet plassering i forhold til eiendomsgrenser og grunnforholdene i området, forklarer Adriansen.

Golfklubben: — Bare en liten justering Styreleder Ove Silkoset og Gjerdrum golfklubb er innstilt på at gravearbeidene på gangveien blir en del av granskingen for å finne årsaken til skredet.

Men Silkoset mener arbeidet var så lite omfattende at det ikke har påvirket grunnen i området.

Det ble skrapet av noe mose og blåbærlyng. Jeg vil hevde at et nesten er utenkelig at dette arbeidet kan ha hatt noe med skredet å gjøre, sier Silkoset til VG. Det høres veldig lite ut? Men entreprenøren fulgte opp dette. Veien går videre over et bekkefar og opp til boligfeltet i bakgrunnen. Han anslår at en del av gangstien ligger cirka meter fra skredgropen ved Nystulia på Ask. Gangveien går gjerdrum singel til dating i nord-aurdal fra Nystulia eller fra veien Fjellinna vest for skredområdet.

bærum singel

Virksomhetsleder Berit Adriansen i Gjerdrum gjerdrum singel sier på sin side at det er aktuelt å se nærmere på om golfklubben burde ha søkt- eller varslet om gravearbeidet. Det ble også fylt på en del pukk i gangveien som en del av arbeidet, men Silkoset er usikker på mengden.

Gjerdrum: Utgraving av gangvei sist høst kjent for kommunen først etter skredet

Det er også tidligere opparbeidet noen skråninger i dette området — mot Nystulia-boligfeltet. Dette tror jeg har hatt en gunstig effekt med sikte på å forebygge bevegelse i grunnen i akkurat dette området, sier han. Granskingen av ulykken vil naturlig nok også omfatte arbeidet med gangveien, regner Silkoset med. Tidligere har han sagt til VG at svaret på utløsningen av skred ofte ligger i bekker i- eller nær rasområdet.

Kulturuker i Gjerdrum

Geolog: En tilsynelatende ubetydelig endring kan være nok Johan Petter Nystuen er professor emeritus og geolog ved Institutt for geofag på Universitetet i Oslo. Han understreker at han ikke har vært på befaring i området, og svarer derfor på generelt grunnlag.

I en slik situasjon vil selv en tilsynelatende ubetydelig endring gjerdrum singel stabilitetsforholdet kunne være nok til at det kunne skje et gjerdrum singel. Det vil si et lite førsteskred, som så utløste kollaps i leirstrukturen, slik at hele skråningen gjennomgikk et tilbakeskridende skred. Omtrent som dominobrikker som faller, når den første brikken faller.

Den lokale entreprenøren Huser utførte arbeidet på gangveien for Gjerdrum golfklubb. Men mest på dugnadsbasis, ifølge daglig leder Haakon Huser.

Gjerdrum: Utgraving av gangvei sist høst kjent for kommunen først etter skredet

Han nærmest utelukker at arbeidene på gangveien kan ha skapt bevegelse i grunnen. Han anslår at gravearbeidene ikke gikk mer enn 15 centimeter i dybden, og at golfklubbens anslag på 30 cm er et maks-anslag.

Tok dere hensyn til det i arbeidet med gangveien? Vi skal stort sett la det være som det er fra før, svarer Huser.

dating norway i ibestad

Han er usikker på hvor mange lastebillass med masse som ble kjørt på, men bekrefter at det ble brukt både lastebil og en gravemaskin på rundt 13 tonn i arbeidet. Jeg er trygg på at dette ikke har hatt noen innvirkning.

Singel akershus - Free Chat

Dette arbeidet foregikk et stykke på oversiden av gjerdrum singel rasområdet nordvest for Nystulia. Det har nok vært større belastninger i området enn dette, sier Huser uten å ville gå i detalj om det. På spørsmål om NGI mener at golfklubben burde ha kontaktet dem før arbeidet startet, svarer de: — NGI avsluttet vårt arbeid for Gjerdrum golfklubb i april Vi kan derfor ikke uttale oss om arbeid som er gjort i etterkant av vårt engasjement, men avventer vurderingene fra den eksterne gjennomgangen.