Det er ikke bare i Oslo budrundene tar av.

Maura pris på singel

Innhold

  Mottak av rene fyllmasser Vi har mottak for rene fyllmasser.

  maura pris på singel

  Ved levering av rene masser stiller vi krav til kunden om dokumentasjon, for å sikre at massene ikke inneholder noen from for forurensning. Det vil si at massene skal være fri for søppel, asfalt, olje, diesel, jern, betong, tre, plast tilstandsklasse 1 Analyser eller egenerklæringsskjema skal sendes inn og godkjennes FØR levering av massene starter.

  maura pris på singel

  Det vil være visuell kontroll og vi gjennomfører stikkprøveranalyser. Ved avvik til gjeldene krav vil leveransen blir avvist.

  maura pris på singel

  Hvis masser med avvik blir tippet må kunden hente de i retur. Masser som ikke blir hentet, vil bli sortert og levert til godkjent mottak for kundens regning.

  maura pris på singel

  Last ned og fyll ut egenerklæring her: last ned Ferdig utfylt skjema sendes til cw mail. Lett forurenset: Masser som er lettere forurenset av trafikk, industrivirksomhet og lignende. Inert avfall: Les mer Rund natursingel i flere fraksjoner Natursingel ble til i breelvene for 10 år siden og er ikke maskinprodusert.

  maura pris på singel

  Natursingel blir harpet opp i flere fraksjoner.