Giske enslig

Koronavirus - Hovedportal

NRK har kontakta fleire profilerte trøndelagspolitikarar og lokallag for å få deira syn på kvifor Giske står så sterkt i fylket. Mange vil ikkje snakke giske enslig om personstriden.

giske enslig

Men frå fem lokallag som har villa snakke med NRK, peikar dei på følgande kvalitetar hos Giske: Ein lyttande politikar som tek distrikta på alvor Kunnskapsrik og god debattant Erfaring og eit stort nettverk Politisk giske enslig Dei meiner kvalitetane trumfar forhistoria, og at partidemokratiet talar tydeleg. Det er tid for tilgjeving. Tilbake To og eit halvt år er gått sidan Giske gjekk av som nestleiar i Arbeidarpartiet etter fleire varsel giske enslig seksuelt krenkande åtferd.

No meiner lokale tillitsvalde at det er på tide å la fortid vere fortid. Han har oppført seg dumt, men det gjer vi menneske rett som det er.

giske enslig

Det må vere mogleg å tilgje dum oppførsel av ein person også på hans nivå, seier Per Kristian Skjærvik, giske enslig Rissa-ordførar, stortingsvara og fylkesleiar i Sør-Trøndelag Ap. Då Giske var på veg inn i toppen av fylkeslaget i fjor, enda det med at valkomiteen i Trøndelag Ap til slutt ikkje foreslo han som nestleiar etter ein mykje omtalt dansevideo frå ein bytur i Oslo. Men laurdag ser alt ut til å vere duka for at Giske får eit større tillitsverv.

  • Когда октопаук договорил, Ричард подошел к нему и прикоснулся к спине.
  • Расположившиеся на заднем сидении Николь и Эпонина расхохотались.

Valkomiteen i Trøndelag Ap har foreslått at han blir leiar i fylkeslaget og får plass i landsstyret. Innstillinga har skapt ei rekke innlegg og reaksjonar, tidlegare varslarar har kritisert den både i NRK og Dagbladet. Leiaren for kvinnenettverket i partiet, Anette Trettebergstuen, seier det er for tidleg for Giske. Men trass reaksjonane: Det er likevel venta at Giske blir valt på årsmøtet laurdag.

Oversikter

Han er dyktig, og han kjenner Trøndelag godt. Vi fekk mykje hjelp av han i førre valkamp, fortel Gunnhild Tettli som er gruppeleiar for Arbeidarpartiet i Ørland kommune.

Foto: Ørland Arbeiderparti Tettli er sjølv innstilt til ein plass i styret til Trøndelag Ap og ser fram til å jobbe saman med Giske. Synspunktet hennar finn gjenklang over heile fylket.

Selje single klubb sjølv om Trøndelag i høgste grad er prega av diskusjonar mellom sentrum og periferi og maktkamp mellom giske enslig og sør, så blir trondheimsmannen Giske av mange oppfatta som ein talsperson for distrikta. Svarar på telefon, tar tak i saker som vi brenn for. Vi føler vi blir høyrt og får gjennomslag, seier Skjærvik, som no er leiar for Ap i Indre Fosen kommune.

  • "Мы, люди, вступили в новую эру, - подумала она, прежде чем уснуть.
  • Они не понимают чужих языков, а способность их к передвижению весьма ограничена.

Delegatane i partilaget hans står fritt, han stemmer på Giske. Han understrekar at han har stor respekt for dei som ser annleis på det.

Men på årsmøtet i helga støttar Steinkjer Giske.

Kontroversiell Sjølv Trond Giskes argaste motstandarar vil nok kunne skrive under på at han er ein erfaren politikar med gjennomslagskraft. Men spørsmålet årsmøtet må ta stilling til, er om eigenskapane hans som politikar trumfar forhistoria.

Уставшие и проголодавшиеся люди не стали останавливаться, чтобы разглядеть каждый новый вид овощей. Наконец они добрались до плоской открытой равнины. Шар сделал три круга над мягкой почвой, потом повис. - Полагаю, что здесь мы должны провести ночь, - решил Ричард.

Partiet konkluderte med at han hadde brote partiet sine retningsliner mot seksuell trakassering tidleg i Giske var og er fortsatt ueinig i konklusjonen om at han står bak seksuell trakassering, men gjekk av som nestleiar. I Trøndelag meiner støttespelarane at det er på tide å la han få politiske verv.

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Difor var han ikkje aktuell tidlegare. Men ein gong må det vere mogleg å bli tilgitt og byrje på igjen. No må han vise at ikkje noko sånt gjentar seg, seier Langsåvold.

Lokallagsleiar Bjørnbet viser til dei mange innspela frå partilaga og valkomiteens argumentasjon.

Du er her:

Då han la fram innstillinga sa valkomité-leiar Arild Grande: — Det er lenge sidan leiinga i partiet sa at det er mogleg for Trond å kome tilbake og få verv i partiet. No meiner partiorganisasjonen i Trøndelag at tida er inne for å foreslå han som leiar, det har vi fått ei rekke innspel på og det må vi lytte til.

Trond Giske sjølv har sagt til NRK at han ventar til årsmøtet med å gje intervju om sitt kandidatur. Foto: NRK — Viss det blir veldig mykje fokus på interne konflikter og det pregar det bildet folk har av Arbeidarpartiet, så vil det vere uheldig for partiet, seier Johannes Bergh som leiar valforskingsprogrammet ved Instiotutt for samfunnsforsking. Han seier norske veljarar i stor grad let giske enslig saker bestemme partival, ikkje personar.

Neste veke opnar Giske legesenter opp for gruppe 11 årdet vil seie at alle som ønsker det, og som er busett i Giske kommune, no kan få vaksine.

Men på den andre sida: — Vi har sett at veljarar kan reagere negativt på skandaler eller negative forhold som får mykje merksemd, seier Bergh. Men handteringa i partiet blir viktig. Dersom det blir støy og bråk i partiet om Giske, kan det slå negativt ut på oppslutninga, seier Hilmar Rommetvedt, statsvitar og professor ved Norce, Norwegian Research Centre.

giske enslig

Dei fleste NRK har snakka med i Trøndelag trur valet av Giske kan føre til at nokre veljarar og medlemmar forlet partiet, men dei trur likevel at dei i sum vil vinne på Giske som frontfigur. På landsbasis mista Arbeidarpartiet 89 medlemmer dei første to døgna etter at valkomiteen i Trøndelag la fram sitt forslag.

Løkken i Steinkjer trur også mange er lei av å diskutere for og mot Giske. Han trur det er tid for å gå vidare. Med Giske som frontfigur. Ein tek nokre konsekvensar av det, så er det lov å kome tilbake enten ein heiter Trond Giske eller Petter Northug.