Knutstad, flyktninger | Spanderte julemiddag på enslige flyktninger

Enslig i vestvågøy

Flyktninger

Flyktning- og innvandrerenhetens hovedoppgaver er: Løpende bosetting etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI Introduksjonsprogram for enslig i vestvågøy flyktninger for å sikre at flest mulig går over til utdanning eller jobb Tilby norsk med samfunnskunnskap for bosatte flyktninger, asylanter og innvandrere Ivareta enslig mindreårige flyktninger med å skape trygghet gjennom relasjonsbygging Vestvågøy kommune har fra og frem til bosatt i snitt 40 voksne og familier per år.

I tillegg kommer bosetting av 5 enslig mindreårige per år. Introduksjonsprogrammet gjelder for nyankomne flyktninger i alderen enslig i vestvågøy.

Introduksjonsprogrammet består av norsk- og samfunnskunnskapsopplæring, språkpraksis og andre kvalifiserende tiltak. Introduksjonsprogrammet skal være hel tid 37,5 timer per uke og helår. Vestvågøy kommune har kontakt med Nordland fylkeskommune når det gjelder norsk- og samfunnskunnskap og grunnskole for voksne.

Enslig mindreårige flyktninger bosettes i bokollektiv. Bokollektivene er døgnbemannet og skal skape trygghet og relasjoner for ungdommene. Vestvågøy kommune har 3 bokollektiv. Flyktning- og innvandrerenheten er fordelt på flere team — drift, bosetting, kvalifisering og tiltak.

Flyktning- og innvandrerenheten

Bokollektivene er en egen avdeling ved enheten. Norskopplæring Det finnes flere alternativer for norskopplæring for nyankomne asylsøkere, flyktninger og innvandrere.

singelklubben selvik

Kommunens krav til gjennomføring av norskopplæring ligger i Introduksjonsloven og opplæringsloven. Asylsøkere i mottak: Asylsøkere som bor på mottak og som venter på å få deres oppholdstillatelse behandlet kan få tilbud om timer norsk. Vestvågøy kommune har valgt å gi denne opplæringen, og da skal alle som er i denne målgruppen få tilbud om timer norsk.

Flyktning- og innvandrerenheten - Vestvågøy kommune

Asylsøkere som bor i mottak og har fått oppholdstillatelse har rett og plikt til å få gjennomført timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Kommunen skal tilby denne gruppen opplæring innen 3 måneder etter at de har fått oppholdstillatelse.

Enslig i vestvågøy en slik søknad kommer skal kommune fatte vedtak om opplæringen, og timer og oppmøte skal registreres i NIR. Enslig mindreårige i mottak: Enslig mindreårige i mottak fra år som ikke har grunnskole tilsvarende norsk grunnskole har rett til grunnskole.

I Vestvågøy kommune får disse vedtak om toårig grunnskole for voksne Barn: Bosatte barn og barn som bor i mottak og er i skolepliktig alder har rett til grunnskole.

Kommunen skal tilby disse plass i grunnskole innen 3 måneder etter at de er ankommet kommunen. Foresatte kan velge at disse barna skal gå ved Leknes mottaksskole. Innvandrere: Det er tre kategorier innvandrere: Innvandrere som har enslig i vestvågøy og plikt til timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap Innvandrere som har rett til timer norskopplæring.

Innvandrere som har plikt til timer norskopplæring må betale undervisningen selv Singeltreff norway som har rett og plikt og rett til norsk og samfunnskunnskap skal ha ett tilbud fra kommunen innen 3 måneder etter at de er ankommet kommunen.

For innvandrere som kun har plikt til norskopplæring kategoriene har Vestvågøy kommune per i dag ingen tilbud til. Etter lovverket skal kommunen ha ett slikt tilbud, det jobbes med å få på plass dette i løpet av Bosatte flyktninger: Flyktninger som bosettes i kommunen har rett og plikt til timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap.

brattvåg enslig

Rett og plikt til å gjennomføre norsk med samfunnskunnskap gjelder fra 16 år og opp. De fleste bosatte flyktningene har også rett til å gjennomføre grunnskole for voksne. Obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap Flyktninger og innvandrere som har vedtak om rett og plikt til timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, og har vedtak om opphold etter 1.

Det er kommunen som arrangerer prøvene. Kompetanse Norge tidligere VOX setter datoer for norskprøvene, dette finnet du på www.

Veikulåsens M-B Mira i elglos på enslig kalv

Norskprøvene består av en lytte, lese og skrivedel samt en muntlig prøve. Prøvene er gratis for alle som har rett og plikt til norsk med samfunnskunnskap.

Hvis noen velger å ta prøven på nytt må de betale for hver prøvedel. Privatister må betale for 1. Trenger du mere informasjon ta kontakt med Flyktning- og innvandrerenheten.

single klubb i stange

Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap er det enslig i vestvågøy som setter dato. Det arrangeres normalt 3 slike prøver per år.

Knutstad, flyktninger | Spanderte julemiddag på enslige flyktninger

Ta kontakt med Flyktning- og innvandrerenheten for mere informasjon. Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap skal være gjennomført 2 måneder etter at 50 timer samfunnskunnskap er gjennomført. Prøve for statsborgerskap blir innført fra 1. Det kommer mere informasjon om denne.