Navigasjon

Pris på singel i mosjøen

Katy Perry - Electric

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Alle priser, avgifter og vederlag og tjenester er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet fremgår i regulativet.

Dating steder namsskogan Hvaler single jenter En gay dating i ullensvang kald, men fin skiopplevelse ble det likevel i dag.

Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester. Mosjøen Havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne kontrollere beregning av havnens krav etter denne forskriften, og for å kunne oppfylle offentlige statistikkrav.

speed dating i gulen knarvik singel treff

Utenlandske fartøyer som anløper Mosjøen havn er pålagt å ha norsk megler. Havnesjefen kan etter søknad gi et fartøy fritak for betaling, helt eller delvis.

dating i nesbyen bergen dating norway

Dette vurderes ut fra hensikt, samt at anløpet ikke er i forretningsmessig drift. Dersom det i perioden oppstår uforutsette skjevheter mht.

pris på singel i spydeberg brønnøy speed dating

Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov For straffeansvar ved unndragelse av betaling m. Panterett, inndrivelse av krav etter lov Porsgrunn dating av gebyr og avgift Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av §§ 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd og 54 er tvangsgrunnlag for utlegg.

Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis §§ 23 og 24 eller §§ 25 og 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare Krav som myndigheten etter loven har mot rederen i anledning utgifter, skade og tap som pådras ved iverksetting av tiltak som nevnt i § 36 og § 38, har panterett pris på singel i mosjøen skip og last etter bestemmelser om sjøpanterett i lov Kapittel 2.

speed dating i tranøy ytre arna møte single