State awards $80 million to close “digital divide” | chambersunion.com

Single klubb i os, PROLINE Cones 23 cm Single Gul OS Kjegle i solid plastmateriale - Scan Trade AS

Sidan vi var lite folk denne kvelden spelte vi IMP over feltet, og i slike turneringar gjeld det å koma rett på dei store spela.

PROLINE Cones 23 cm Single Gul OS

Ordner ruterfargen seg utan taper er det ein god slem, men denne gongen måtte vest få eit stikk i fargen, i tillegg til hjarter-ess i aust, så då var det best å halda seg lågt. Litt seinare på kvelden kom dette spelet: Denne slemmen er klokkerein, men ikkje så lett å melda. Gunnar Holm og Reidar Fosse sat nord-syd her, og fekk riktig fint drag på motspelet.

Beyoncé - Single Ladies (Put A Ring On It) (Karaoke Version)

Joleiv Midttveit - Jørn Rekkum var aust-vest, og det var Joleiv i vest som hadde tatt på seg oppgåva å spela 3 spar: Hjarter ti kom ut frå nord — eit godt utspel. Ti-en fekk behalda stikket, og ny hjarter gjekk til knekten i syd. I tredje stikk fulgte hjarter dame. Joleiv trumfa med knekten, men blei overtrumfa med dama.

Kløver fulgte til esset i syd, og fortsetjinga blei hjarter ess. Joleiv spelte på at syd hadde spar ti, så han trumfa med 9-en. Ikkje rett denne gongen, og nord vann stikket på ti-en.

single klubb i os orkdal online dating

Kløver konge og ruter ess var enno stikk motspelet hadde krav på, så det heile enda med at Joleiv ikkje kom inn før i åttande stikk. Då kunne han kreva resten, men var allereie tre beit. Resultata frå dei andre borda på spelet viser at fleire aust-vest par sleit i sparkontrakt: Spelet under er frå spelinga måndag Vi spelte simultan, og Carl-Otto og Reidar vann spelinga på Os denne kvelden, og oppnådde og ei god plassering på landsbasis. Kløverhonnør ut frå vest og fortsettelse i fargen var naturleg start på motspelet, og speleførar trumfar 2.

Spar til ess og spar til konge avslørte at aust skulle ha eit trumfstikk. Etter denne innleiinga tok Carl-Otto alle hjarterstikka sine. Ruter-kutten hastar uansett ikkje, så i niande stikk fekk aust komma inn på spardama. Han var no tom for alle fargar untatt ruter, noko som passa Carl-Otto perfekt!

Solstrand Hotell og Bad - Os Rotary Klubb - halvtårs-statusmøte.

Slik gjekk det på Os på dei andre borda på dette spelet: Måndag I runde 4 var det to spel som var ganske artige.

På bordet med Joleiv Midttveit - Jørn Rekkum nord-syd og Leif Juvik - Olav Monstad aust-vest gjekk det slik: Først spel nummer 10 som såg slik ut: Joleiv og Jørn melde seg fort opp til 6 hjarter, med Joleiv i syd som speleførar.

Turneringa blei som vanleg leia på ein framifrå måte av Leif Gunnar Kleppevik.

Spar kom ut, og esset vann stikket. Trumfen blei tatt ut i to rundar, og deretter tre rundar ruter frå bordet. Siste sparen på bordet blei så stolen på handa, og ruter-ess innkassert. To kløvertaparar ser ut til å vera uungåleg, men med litt hjelp frå motparten blei det berre ein. Kløver 7 frå handa, og når vest la kløver 3 var det bare å legga liten i bordet.

solstrand hotell og bad-os rotary klubb- ungdomsutveksling v

Aust fekk stikket på kløver ti, men speleførar tok dei to siste stikka på kløver dame og kløver ess. Slik gjekk dette spelet elles i klubben: Etter eit lite mellomspel kom spel 12 på bordet.

Det såg slik ut: Meldingane gjekk fort her og, og kontrakten ble som på alle andre bord 4 hjarter på aust si hand. Joleiv starta med kløver dame, som fekk behalda stikket. Kløver knekt blei stolen, og hjarter ess og ny hjarter til knekten tok ut trumfen. Kløver konge blei dekka med esset og stolen, og ruter konge, ruter til ess og ruter til steling fulgte.

Med fem kort igjen var stillinga denne: 9 stikk var sikre, og det tiande måtte koma i spar, eller at kløver blei spelt til dobbelt-renons. Det blei greit løyst då spar 8 blei spelt frå handa. Joleiv i syd var no sjanselaus. Om han dekker, dekker vest med konge og nord vinn stikket på esset.

single klubb i os nannestad singel treff

Han har bare kløver og spar igjen, og om han veljer å spela spar blir 9-en kappa opp. Om Joleiv legg liten når spar 8 blir spelt som han gjorde ved bordetlegg vest også liten. Same problen for Jørn i nord då; enten kløver til dobbelt-renons, eller så må han gje stikk til spar-konge.

Slik gjekk dette spelet i salen: Spelet under er frå spelinga måndag 9. Nord-syd var Leif Juvik - Olav Monstad.

single klubb i os brattvåg single kvinner

Kontrakten blei 3 NT på nord si hand, etter eit meldingsforløp der Anne Merete i aust hadde vore taus om sparfargen sin, medan Torhild i vest hadde vore inne med ei rutermelding. Med eit slikt meldingsforløp var ikkje ruter knekt ut frå Anne Merete unaturleg.

Det fine motspelet starta med at Torhild la liten ruter på utspelet, og kongen vann stikket. Når kløveren ordnar seg så fint som han gjer ville kontrakten enkelt vore heime med å gå på hjarteren med ein gong. Sidan Torhild kun har to korts spar blir det kun eit sparstikk, to hjarterstikk og eit ruterstikk til motparten ved denne speleføringa. Men det føltest naturleg å starta med å testa om kløverfargen ordna seg, så i andre stikk blei det kløver til konge og i tredje liten kløver til ess.

Når det gjekk bra steigen singel kun eit stikk, som kunne komma i hjarter eller ruter, og til og med i spar. Men Torhild og Anne Merete held fram det fine motspelet, så når hjarter to blei spelt til knekten, stakk Torhild med dama og vrei spar. Denne gjekk til honnør hos Anne Merete, og heller ikkje ho single klubb single klubb i os os i det gavemilde hjørnet då ho fortsatte med liten spar som gjekk til esset.

Lindsay lohan sextape sex arendal

Leif som speleførar i nord var no innspelt. Med bare kløver og ruter igjen var det beste å gjera å ta kløverstikka. Anne Merete hadde ruter-ti som inntak til sparstikka sine. Ein beit. Slik gjekk det i salen på dette spelet: Dette spelet blei spelt måndag Olav i vest blei speleførar i 1 NT, og Inger Marie i nord spelte ut ein liten single klubb i os. Vilhelm i syd stakk med esset og vrei til spar dame. Olav la liten tre gonger, og Inger Marie kom inn på spar-esset etter tre gonger sparspel og fortsatte i femte stikk med hjarter til Olav sin konge.

Coronavirus Pandemic Brings Out Rats In Boston

Alt låg no til rette for ein skvis mot nord i hjarter og kløver. Med ruter frå topp er stillinga denne med tre kort igjen: Når siste ruteren no blir spelt frå vest er det godnatt for nord. Lar ho hjarterdama gå, står knekten i aust. Kaster ho kløver, så kaster bordet hjarterknekt, og speleførar får siste stikk på kløverdama.

Bjørn og Thea fekk til eit fint motspel her då speleførar blei litt for grådig. Meldingane gjekk slik: Meldingane gjekk slik: Bjørn spelte ut spar 2. Liten i bordet, spar 10 hjå Thea og speleførar fekk for spar knekt.

No er det mogeleg å ta 6 stikk til utan å sleppa inn motparten, dette er ikkje nok, så speleførar spelte liten hjartar mot dama som ho fekk for.

Det er no single klubb i os å sikra kontrakten ved å spela nok ein gong hjarter, no til knekt eller konge. Då vert det 9 stikk totalt. Det freistar lite i parturnering når kløveren kan gje 5 stikk, 12 totalt, om kløver konge sit i kapp. Dessutan er det lite som ser ut til å single klubb i os gå galt!

Så lett er det å sjå seg blind på gode kort!

Rams News | Los Angeles Rams - therams.com

Difor fekk kløver knekt gå rundt til Bjørn sin konge. No la han ned hjarter ess og spar ess. Då fall spar ni hjå speleførar, og den tredje sparen frå Bjørn var gjennom D 7 på bordet til K 8 hjå Thea.

Aust-vest var Kåre Kristiansen - Unni Skreslett. Utan innblanding får aust-vest blei kontrakten 3 NT i syd. Spar kom ut frå vest, og aust fekk stikket for spar dame. Spar 10 fekk og behalda stikket vest burde nok stukke denne, men gjorde det ikkje. Utan fleire spar å spela blei det hjartervri i stikk tre. Om syd no legg hjarter ti blir det jo ti enkle stikk når kløveren oppfører seg så fint som han gjer, men valet fall på hjarter dame og kongen i vest vann stikket.

I fjerde stikk blei det sjølvsagt spelt ny spar, og syd kom inn på esset.

single klubb i os vågå singel

Kløver til knekten gjekk fint, og ess og konge i fargen tok dei to neste stikka. Det var godt nytt for speleførar då fargen sat ute.

Stillinga med seks kort igjen er denne: Kløver frå nord no. Aust kan ofra ein hjarter, syd kastar ein ruter og vest ein hjarter. Men når siste kløveren blir spelt frå bordet begynner det å bli problemar for aust. Han må halda to hjarter, så ein ruter må få gå. Vest blir single klubb i os åleine om å halda ruteren. Syd kan no la hjarter ti gå, og vest kastar sin siste hjarter. Fire kort igjen no, og frå bordet blir det spelt liten ruter til kongen på handa både aust og vest følgjer farge.

No blir nådestøtet sett inn; Hjarter ess! Vest kan ikkje la spar-kongen gå for då står 5-en i bordet. Altså må også han la ein ruter gå og då er ruteren gåande for speleførar. Puuu :