Fokus forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål - Gi gaven videre

Single kvinner i rubbestadneset. Håndball LIVE

Menn vil ha mindre ambisiøse kvinner Noen kvinner velger bort karriere for å fremstå mindre ambisiøse og mer attraktive for potensielle partnere. Katrine Vellesen Løken Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi Se for deg følgende scenario: Du er student på NHH og har to ulike eksamener foran deg, én skriftlig og én muntlig.

Oppgaven skal presenteres foran klassen og teller som sluttkarakter i faget.

Utvalgte kategorier

Ny forskning viser at hvis du er singel kvinne vil du ofte prestere dårligere på muntlig eksamen hvis du blir observert av menn, spesielt hvis mennene også er single. Mens på den skriftlige eksamen presterer du opp mot potensialet ditt.

Hvorfor er det slik? Foto: Illustrasjonsfoto. Menn vil ha mindre ambisiøse kvinner Mye ny forskning dokumenterer at selv i moderne tid er det slik at menn foretrekker kvinnelige partnere som er mindre ambisiøse enn dem selv.

Menn vil ha mindre ambisiøse kvinner

Én studie viser at kvinnen i et parforhold sjelden tjener mer enn mannen, men dersom dette er tilfellet er begge parter mindre fornøyd i ekteskapet, og har en økt sannsynlighet for å skille seg. En annen studie viser at opprykk på jobben øker sannsynligheten for skilsmisse hvis det var kvinnen som fikk opprykk, men ikke hvis det var mannen.

Med egendonasjon kan kvinner lagre egg og utsette graviditet til et senere tidspunkt. Nedfrysing av egg eggfrys. Eggfrysing er en metode som gir kvinner muligheten til å kunne forlenge sin fertile alder og dermed øke sjansen for å oppnå graviditet på et senere tidspunkt.

Single kvinner tidlig i karrieren sin kan dermed stå foran en avveining: Ting som fører til suksess i arbeidslivet kan medføre at det blir vanskeligere å finne en partner. Det er imidlertid vanskelig å undersøke om kvinner faktisk investerer mindre i ambisiøse karrierer for å være mer attraktive for potensielle partnere.

Presterer dårligere I en artikkel publisert i et av de mest prestisjefylte tidsskriftene i økonomi, American Economic Review, viser Burtsztyn, Fujiwara og Pallais med en rekke eksperimenter og en spørreundersøkelse med Master of Business MBA -studenter, at single kvinner presterer under sitt potensial for å unngå å virke for ambisiøse.

I en spørreundersøkelsen sa 73 prosent av single kvinner at de unngikk handlinger som kunne hjelpe karrieren deres, hvor de var bekymret for å virke for ambisiøse.

Omsorgsfullt og godt

Kun 39 prosent av gifte kvinner, og 27 prosent av både single og gifte menn, oppga det samme. Undersøkelsen viste også at single kvinner presterte like godt på eksamen som gifte kvinner, men de møtte sjeldnere til tellende aktiviteter i klasserommet.

Forskning viser at sannsynligheten for skilsmisse øker, dersom det er kvinner og ikke mannen som får opprykk på jobb. Interessante funn For det andre randomiserte forfatterne et single kvinner i rubbestadneset til studentene i forbindelse med en karriereveiledning i starten av MBA-studiet.

Alle studentene fikk de samme spørsmålene om karriere; hvor mye de forventer å tjene i arbeidslivet, hvor mange timer de ønsker å jobbe og hvor mye reising de ønsker i jobben.

speed dating norway steigen online dating karlshus

Den eneste forskjellen mellom spørsmålsarkene var at noen studenter fikk beskjed om at kun karriereveilederen ville se svarene, mens de andre studentene fikk beskjed om at svarene kom til å bli diskutert i grupper etterpå. Single kvinner i de to gruppene responderte veldig ulikt; de rapporterte at de ønsket betydelig mindre lønn, samt færre arbeidstimer og reisedager, hvis svarene skulle diskuteres i grupper istedenfor å være anonyme.

jondal gay dating nodeland singelklubb

Interessant nok var det ingen forskjell i svarene hverken for menn eller kvinner i parforhold. De fant spesielt at kvinner rapporterte lave ambisjoner hva gjaldt karrierevalg, da det var single menn i rommet.

Som i de andre eksperimentene, fant de ingen slike forskjeller i ulikt sammensatte grupper for gifte kvinner eller menn.

pris på singel i nes datingsider i jessheim

Disse funnene er kopervik speed dating norway unike for kjønn. Økonom Ronald Fryer og medforfattere har funnet at minoriteter i USA valgte å investere mindre i utdannelse for å unngå å identifisere seg med hvite mennesker, og for single kvinner i rubbestadneset opprettholde status blant egen minoritetsgruppe.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Totalt viser eksperimentene klare tendenser til at en mulig forklaring på i hvert fall deler av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet, kan være at kvinner tidlig i karrieren prioriterer bort karriere for å finne en egnet mann.

Fordi mange viktige utdannelsesvalg gjøres tidlig i livet, mens mange fremdeles er single, kan dette få langsiktige konsekvenser for karrieren langt utover tidspunktet for giftermål.

Kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv