Vestre slidre enslig. KOSTRA nøkkeltall

Nå er deler av mottaket i ferd med å bli vasket og ryddet og satt i stand igjen. UDI etablerer et mottak for enslige mindreårige flyktninger.

Fosterheimstenesta i Oppland Vil du bety en forskjell i et barns Iiv?

Det skal få 50—54 plasser, og kan være driftsklart Fra før er det klart at Dokka vil få et mottak for enslige mindreårige med 36 plasser og oppstart I tillegg har UDI lyst ut plasser.

Disse skal fordeles på fire fylker.

knarvik online dating askøy single

Det er kommet inn sju tilbud. Av disse ligger ett i Vestoppland.

Avgrens søket

Dette gjelder mottaket i Vang, som er i drift, og som har en avtale som går ut ved årsskiftet. De søker om fornyet avtale.

online dating strai single menn i vinstra

Det har vært spekulert i om flere mulige lokaler skal tas i bruk som mottak. Men Kjelstrup sier at det ikke foreligger noen nye søknader, ut over forlengelsen i Vang.

Vil ikke spekulere Hvorvidt det kan komme enda flere flyktninger og dermed flere mottak, vil ikke Kjelstrup spekulere i. Strømmen av nye flyktninger har ført med vestre slidre enslig uvanlig mange enslige mindreårige.

  • Fosterheimstenesta i Oppland - Vestre Slidre kommune
  • Как говаривал Ричард, "с волками жить.
  • Узел быстро увеличивался в размерах.

Hun ønsker ikke å si noe om hvorvidt hun tror denne situasjonen vil avta. Etnedal mottak på Tonsåsen er i dag et avlastningstransitmottak for enslige mindreårige.

fjaler single damer kárá johka dating steder

Kjelstrup sier at dette mottaket kan gå tilbake til ordinært mottak for voksne og familier, dersom situasjonen med enslige mindreårige endrer seg. Les mer om:.

Rådsmedlem Åge Hovengen og Vestre Slidre eldreråd mener dagens løsning er en stor urett mot enslige pensjonister. Innføres i hele landet Løsningen er at det innføres en avgift per person og ikke per husstand, ikke bare i Valdres, men i hele landet. Nå ber vi Valdreskommunene innføre differensiert renovasjonsavgift slik at enslige minstepensjonister kan slippe å betale like mye i avgift som storfamilier. Det er veldig urimelig og det må være mulig å gjøre noe med det, sier Hovengen.