chambersunion.com - Alt om swinging og sex med flere.

Heim  single klubb. Borte bra, men heime best - eller omvendt

Del denne artikkelen på e-post Sunnmørsposten har prata med to tilreisande Volda-studentar, for å få deira perspektiv på studentlivet i skulebygda på Sunnmøre. Anne Marte Klubbenes 23 frå Flisnes i Ålesund er tredje års allmennlærar-student.

heim  single klubb

Einar Vestheim 22 frå Elverum studerer norsk grunnfag, etter først å ha teke historie grunnfag. Nynorsk som fellesnemnar Viktigaste fellesnemnaren mellom dei to er at dei bur i same hybelhus, og at dei singel i lyngen måtte ta eit oppgjer med den florerande nynorskbruken ved Høgskulen i Volda.

Heilt uavhengig av einannan gjekk dei to til åtak på språksaka på nøyaktig same måte.

Dette har verka framifrå. No er vi faktisk støare i denne framande målforma enn mange av forelesarane, heim  single klubb skriv ein slags samnorsk på tavla, insisterer Anne Marte og Einar smålåte.

Anne Marte sette særleg pris på å få skifte ut ordet »hjemmel», med den nynorske varianten heimel. Volda - intim stad Men bortsett frå nynorsken, kvifor valde dei to Volda som studiestad? Anne Marte er først ut: — Volda er faktisk ein liten og svært intim stad, der det sosiale innan studentmiljøet er den desidert viktigaste plussfaktoren.

Nyeste innlegg

Dette er eit stadfesta rykte som går vidt. Eg opplever studentane som ein enormt stor gjeng, som er her på tilnærma like premissar og med naturleg kryssing mellom dei ulike studia. Eit tidleg rykte ibestad dating ha det til at her var nokså skarpe skiljeliner mellom til dømes mediastudentar og andre.

Slike skilje har eg aldri sett, seier Anne Marte.

Ho opplever det som noko heilt anna å heim  single klubb hybelbuande student i Volda, i høve til to føregåande år som heimebuande biologistudent ved Høgskulen i Ålesund. Med utgangspunkt i ein hybel, kan ein ofre seg fullt og heilt for studentlivet, på døgnbasis om ein vil, opplever Anne Marte. Neste stogg er journaliststudium i utlandet, mest truleg i Sverige. Med dei opptakskrava som rår ved medialina i Volda, reknar han ikkje med å kome inn der.

Då har eg fått med meg det meste av det beste her. Også eg vil framheve det svært opne og sosiale studentmiljøet. Etter nesten å ha drukna i ein uoverskodeleg studentmasse gjennom to års studium på Blindern i Oslo, var det særleg godt å kome til Volda.

Eg singel i hønefoss likevel ny utferdstrang etter desse to åra, og ser det som eit godt alternativ å studere journalistikk i utlandet framfor i Volda, seier Vestheim. Dermed er han inne på ein tanke som også Anne Marte Klubbenes sluttar seg til. Tenkjer internasjonalt — Dei ulike studia burde knytt seg sterkare til internasjonale kollegainstitusjonar.

Verda vert på mange måtar stadig mindre, og vi har inntrykk av at svært mange kunne tenkje seg utvekslingsstudiar i utlandet, seier Einar og Anne Marte.

Anne Marte Klubbenes brukte tid før ho bestemte seg heim  single klubb å verte lærar.

Borte bra, men heime best - eller omvendt

No har ho i tillegg teke valet om å verte heim  single klubb, noko som krev to års vidare spesialiseringsstudium. Deretter lokkar IT-studium i Australia. Det hadde likevel vore flott å få ein smakebit på det internasjonale også medan ein studerer her, understrekar Anne Marte.

heim  single klubb

Nudlar og knekkebrød — Er det eit sorglaust liv å vere student? Studentar er kanskje ein eigen rase, men alle er på ein måte i same båt, anten du er nitten eller trettifem og same kva du studerer. Dei fleste må ty til studielån, og alle kjenner vel sjarmen med å kunne ete berre nudlar og knekkebrød siste vekene før låneutbetalinga kjem.

heim  single klubb

Så vidt vi kjenner til er det ingen som har bukka under av slike grunnar. Elles har vi sorger og gleder som elles i samfunnet, vurderer Einar og Anne Marte.

Paris Hilton's first time being interviewed by boyfriend Carter Reum

Vurderte single-klubb Anne Marte fekk seg ein liten kipp då ho oppdaga det store overtalet av jenter ved studiestart for tre år sidan. Det syner seg at vi har greidd oss godt utan, og at vi har vunne venner for livet - av begge kjønn, understrekar Anne Marte Klubbenes. Ho har høve til å reise heim til Ålesund med jamne mellomrom, både for helgejobbing, skiopplæring av veslebroren og diverse anna interessant.

For Einar er det litt verre, han nøyer seg med heimreise til jul, påske og sommar. No går dei begge inn i den hektiske vårsesongen, med eksamenar av alle kategoriar. Fleire av desse krev innlevering på nynorsk. Då møter Anne Marte Klubbenes og Einar Vestheim godt skodd, og garantert betre budd enn alle dei tilreisande som let seg flate ut av nynorsk-sjokket ved studiestart. Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering.

Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.