Etablerer Arena Sunnmøre - Nordfjord - Møre-Nytt

Nordfjordeid speed dating, Store naturlige pupper gratis porno på nett, Speed Dating I Nordfjordeid : Naskaret

nordfjordeid speed dating

Del denne artikkelen på e-post — Målet er å skape ein møteplass for heile regionen, Sunnmøre og Nordfjord. Dette vert eit konsept på føremiddagsmøte, der næringslivsleiarar og avgjerdstakarar i bedriftene kan få møtte kollegaer, og få tips, råd og rettleiing, seier Stefan N.

Halck, leiar i Volda næringsforum.

nordfjordeid speed dating

Han har vorte kontakta av folk frå næringslivet, der det har vorte etterlyst ein slik møteplass. Målet er altså å få med også Nordfjord.

nordfjordeid speed dating

Stryn Næringsforum og Nordfjord Vekst er alt kontakta. Den hye møteplassen har fått namnet Arena Sunnmøre - Nordfjord.

Det fyrste treffet vert på Volda samfunnshus den På mange måtar kan den nye møteplassen minne om Kontaktpunktet, møteplassen som næringskontora i Ørsta og Volda tidlegare samarbeidde om. Der såg vi at interessa etter kvart fall.

Korleis lukkast med ERP og andre store implementeringar?

Når vi no går til ein mykje større region med eit slikt møteplass-konsept, håper vi at interessa vert stor. Vi veit at dei mindre bedriftene ynskjer seg ein slik møteplass, og håpet er at vi no også får med dei vevelstad enslig, seier leiar i Stiftinga Ørsta næringskontor, Odd Magne Vinjevoll.

nordfjordeid speed dating

Invitasjonane til næringskontora og bedriftene i regionen er på veg ut, og folk kan elles finne informasjon om opplegget og konseptet hos Volda næringsforum. Vi er visse på at dette er ei god investering i tid. Ein kan få knytt nye kontaktar, få tips og råd og verte med i eit nettverk.

nordfjordeid speed dating

Terskelen for kontakt på slike møte er mykje lågare enn nordfjordeid speed dating å sitje åleine på eit kontor, og vurdere om ein skal ta ein telefon eller ikkje, seier Halck.