Marta Janet Liknes Nilsen

Liknes singel. sindre liknes (@sindreliknes17) — answers, 50 likes | ASKfm

Innhold

  liknes singel

  Bioteknologi Populærvitenskapelig framstilling På grunn av sin kjemiske sammensetning, er biomasse fra lignocellulose et lovende fornybart råstoff for produksjon av ulike kjemikalier. Produksjonen av mikrobielle lipider fra lignocellulose sukkeret har fått stor oppmerksomhet de siste fem årene.

  Fettsyreprofilen av mikrobielle lipidene likner på essensielle fettsyrer i planteoljer, de kan også likne verdifull fiskeolje.

  liknes singel

  Mikrobielle lipider er et lovende råstoff for høyverdige lipider for næringsmiddelindustrien, fôrindustrien og for kjemisk industri, samt som lavverdige lipider for biodieselindustrien. Foreløpig er ikke den mikrobielle lipidproduksjonen konkurransedyktig med produksjonen av vegetabilske oljer fra landbruket, som har en betydelig lavere markedspris.

  liknes singel

  LIGNOLIPP hypotese er at produksjonen av mikrobielle lipider fra lignocellulose sukker kan bli økonomisk lønnsomt dersom prosessen også tillater produksjon av kitin og kitosan. Liknes singel benytte den oljeproduserende Zygomycetes-muggsopper til lipidproduksjon fra sukkeret i lignocellulose, gir mulighet for tilleggsproduksjon av viktige biopolymerer som kitin og kitosan i tillegg til lipider.

  Kitosaner er blant de mest allsidige og lovende funksjonelle biopolymerer, med overlegne materialegenskaper og interessante biologiske aktiviteter.

  liknes singel

  Siden etterspørselen etter kitosan er større enn den nåværende globale kitosanproduksjonen fra tradisjonelle kilder, gir dette gode forretningsmuligheter for kitosaner fra nye kilder. Sammendrag The LIGNOLIPP project will develop a completely new and unique value chain for the valorization of sugar-rich lignocellulose hydrolysates, deriving two products from a single fermentation process.

  liknes singel

  The LIGNOLIPP project has a set of targeted technological and strategic business objectives that relate to the process development and liknes singel evaluation of the economic viability and sustainability of the suggested process, respectively.

  Publikasjoner hentet fra Cristin Vitenskapelige publikasjoner.