Næringsarealer i Lunner kommune - Lunner kommune

Dating site i lunner

møte single i gulen

Oppdadert juli Næringsarealer i Lunner kommune Det er i dag ferdig regulerte næringsarealer både på Harestua, Grua og Roa. Arealene eies av private grunneiere. Kommunen eier et mindre areale regulert til næringsformål på Roa. Ta kontakt med næringsrådgiveren vedrørende næringstomter i kommunen.

Harestua Næringspark - Stubbengmoen og Tangenmoen Lunner Almenning har utviklet rundt dekar til varierte næringsformål på begge sider av riksvei 4, ved avkjøringen til Harestua.

Tangenmoen, vest for riksvegen, har etableringer på alle tomter - noen er ferdige og noen er under utvikling.

lavangen dating

Her finnes det også muligheter for å leie lokaler i nye næringsbygg. Lunner Almenning er i gang med opparbeidelse og salg av tomter på Stubbengmoen, som ligger øst for riksvei 4.

Dating i Lunner

Totalt er Stubbengmoen et dekar stort område regulert til næring med god insfrastruktur og synlighet, nordøst for rundkjøringen. For mer informasjon - se her!

singelklubben vega

Hadelandsparken på Grua Rett sørvest for Gruatunnellen er det avsatt og regulert et større område for næringstomter, blant annet et veiserviceanlegg. Området er regulert til bensinstasjon, forretning, kontor og lager.

  • Ричард расхохотался.
  • Bykle pris på singel

For mer informasjon, kontakt Håkon Kristiansen i Grua Invest. Roa Nord I nordre del av Roa er det i områdereguleringsplanen avsatt et større areale med sentrumsformål når Rv4 blir flyttet. Dette ansees som et svært attraktivt område.

single speed gáivuotna kåfjord

For mer informasjon, dating site i lunner næringsrådgiver i Lunner kommune Torstein Brandrud på mail eller på telefon Roa Sør I søndre del av Roa er det ferdigregulert et større område med næringsformål. Deler av området er ikke utviklet med nødvendig infrastuktur. Stryken Helt sør i kommunen, langs riksvei 4, er det regulert et større område til næringsformål.

Accommodation, Businesses and more pictures from Lunner Lunner muncipality has approximately 8. Lunner is the southermost township of Hadeland. Farming and forestry have always been important for settling and employment in Lunner.

Området ligger mellom Hadeland pukkverk og Statens vegvesens kontrollstasjon på Varpet. Området er på dekar, og ligger meget sentralt og likevel usjenert til helt inntil riksvei 4.

  • Приемный буфер размещен прямо за ртом.
  • Strai singelklubben