HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nærøy dating site

Innhold

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Sammendrag Barneverntjenesten i kommunene i regionen Leka, Nærøy og Vikna har tradisjon for faglig samarbeid over kommunegrensene.

  nærøy dating site sortland dating steder

  Tjenesten utreder nå sammenslåing til en organisatorisk enhet med ett hovedkontor og lokalkontor i de øvrige kommunene. I den forbinde lse planlegger tjenesten etablering online dating drangedal et felles fagsystem på server park tilknyttet hovedkontoret og bredbåndstilgang til hovedkontoret fra lokalkontorene.

  Skal planlagt enhet fungere etter intensjonene er den helt avhengig av tilgang til - og forvaltni ng av - et felles datagrunnlag som dokumenterer alle tjenestemottakere og all tjenesteaktivitet i enhetens nedslagsfelt.

  Fagsystemløsninger krever betydelige investeringer som skalerer dårlig i forhold til små organisasjoner.

  nærøy dating site speed dating i tysfjord

  Det er potensiale for å spare kostnader på fellesløsning både investeringsmessig og driftsmessig i tillegg til faglige gevinster. Tjenesten behandler og lagrer nærøy dating site stor grad sensitive pertsonopplysninger og tilhører derfor sikker nettverkssone i de kommunene tjenesten er tilknyttet kom munalt stamnett. Alternativt benytter tjenesten i dag løsninger som ikke har ekstern tilknytninger og følgelig heller ikke tilgang til internettjenester.

  nærøy dating site lunner online dating

  For å dekke hovedkontor og lokalkontor er en avhengig av krav til sikker sone kryptering m. For å få tilfredsstillende ytelse og funksjonalitet vil løsningen kreve båndbredde på lokalnettnivå mellom lokasjonene.

  Municipal history[ edit ] The municipality was established on 1 January when the neighboring municipalities of Nærøy and Vikna were merged. The small Lund area of Nærøy was not part of the merger, it instead was merged with the large Namsos Municipality to the south on the same date.

  Disse vil uansett plassering av hovedkontor omfatte sikre soner av stamnettene i kommunesentrene i Leka, Nærøy og V ikna. Kostnadsestimatet med å etablere løsningen bygger på interne erfaringstall og utredninger gjort av konsulentfirma på oppdrag fra kommunene.