Nordfjord Røde Kors

Nordfjordeid enslig, Ordførar Alfred Bjørlo

nordfjordeid enslig

Ansvarsmekanismer i helseforetaksmodellen. Om endringer i fødetilbudet ved to lokalsykehus By Ingrid Kalsnes Nordfjordeid enslig PDF 1 MB Abstract Våren ble sykehusene hyppig omtalt i mediene som følge av vedtak om funksjonsendringer i flere helseforetak.

Documentary about Nordfjordeid from 1997

Spesielt oppmerksomhet fikk sakene som omhandler endringer i fødetilbud ved lokalsykehusene. Denne studien har hatt som nordfjordeid enslig å kartlegge hvilke ansvarsmekanismer som kommer til uttrykk i fødesakene i to lokale helseforetak.

nordfjordeid enslig

Ansvarsmekanismer kan si noe om hvilke aktører som tar beslutninger, og på hvilket grunnlag. Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i fem kategorier; politiske- managerialistiske- profesjonelle- legale- og sosiale ansvarsmekanismer.

nordfjordeid enslig

Kartleggingen viser at det er managerialistiske- og profesjonelle ansvarsmekanismer som klarest kommer til uttrykk i de to fødesakene. Managerialistiske ansvarsmekanismer som følge av foretaksstruktur og organisering, profesjonelle ansvarsmekanismer som følge av nye krav til fødselsomsorgen som styrene måtte ta hensyn til når fødetilbudet skulle utredes.

Single Kvinner I Nordfjordeid - Singelklubben rauma / Modalen singelklubben

Det har videre vært en ambisjon å forklare hvorfor ansvarsmekanismene kommer til uttrykk og hvilke eventuelle virkninger de har fått. Tre organisasjonsteoretiske perspektiver er benyttet; et instrumentelt perspektiv, et interessehevdingsperspektiv, og et historisk-institusjonelt perspektiv. Perspektivene fremsetter forklaringer på hvorfor de profesjonelle og managerialistiske ansvarsmekanismene ble så viktige singeltreff saltdal disse sakene, og hvorfor andre ansvarsmekanismer ikke kommer til uttrykk.

  • Anne Siri Renå anne.
  • Nordfjord Røde Kors - Røde Kors
  • Frekhaug dating site
  • Auli dating site Rubbestadneset single jenter Ervaren gidsen nemen u mee enslig i beiarn over paden langs de kust en over de zandstranden en wijzen u op bijzondere uitzichten of wilde dieren langs de weg.
  • Tysfjord singel treff

Videre fremsetter perspektivene forklaringer på hvilke virkninger dette har i praksis og hvordan endringene i fødetilbudet ble mottatt i lokalsamfunnene Publisher: The University of Bergen Year: