Vatne Enslig : Sør-fron single damer : Kabelvåg datingsider : Naskaret

Vatne enslig, Abonnement

vatne enslig single overhalla

Utsendingen av en afghansk familie bosatt i Trondheim har skapt sterke reaksjoner, og er nå inntil videre stoppet. Foto: Scanpix Slik begrunnet Borgarting den omstridte asylsaken Den afghanske familien som ble forsøkt returnert til Kabul sist uke, fikk endelig avslag av lagmannsretten i september Her er premissene oppsummert. En anke til Høyesterett ble nektet fremmet.

Foreldre kommer sjelden etter : enslige mindreårige asylsøkere med oppholdstillatelse

Asylsaken involverer fire barn og deres to foreldre. Det eldste barnet fikk allerede i oppholdstillatelse Norge, som enslig mindreårig asylsøker. Gutten var opplyste da å være 16 år gammel. Denne nå 26 år gamle mannen er ikke en del av saken i dag. Juni søkte to av hans småsøsken asyl.

Online dating nesbyen

De opplyste å være 13 og 15 år gamle. En måned senere søkte mor og den minste av de vatne enslig barna asyl. Moren opplyste å være gift, og at de hadde oppholdt seg i Iran fordi de måtte flykte fra Taliban. Moren fikk i september midlertidig oppholdstillatelse fordi hennes mann etter det opplyste var forsvunnet, og fordi hun som enslig kvinne uten mannlig nettverk ikke ville være trygg i Afghanistan.

I desember søkte også ektemannen asyl i Norge. Søknaden ble i januar avslått.

Grunnlaget var at det ikke i tilstrekkelig grad var sannsynliggjort en velbegrunnet frykt for forfølgelse knyttet til etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning. Fire uker senere ble moren og barna varslet om at deres midlertidige oppholdstillatelse ble vurdert trukket tilbake.

vatne enslig online dating ulsteinvik

I mars ble oppholdstillatelsen trukket tilbake, begrunnet i at kvinnen ikke lenger var enslig kvinne uten nettverk. En klage til Utlendingsnemnda ble avslått, og siden nektet omgjort flere ganger. I kom Oslo tingrett til at vedtaket om å nekte omgjøring var ugyldig.

  • Singel i bokn
  • There as certainly a great deal to learn singel treff unjargga nesseby about this topic.

Vatne enslig kom Borgarting til motsatt resultat, slik at vedtaket om å nekte omgjøring var gyldig. En anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet. I Borgartings rettskraftige avgjørelse fra vurderer retten saken slik: «Lagmannsretten har på bakgrunn av en samlet vurdering av bevisbildet kommet til at det ikke kan legges til grunn at moren er enslig og derved uten tilstrekkelig beskyttelse i mandal online dating. Dette gjelder selv om det lavere beviskravet om at asylforklaringen må fremstå som noenlunde sannsynlig, legges til grunn.

Speed dating norway ávanuorri

De midlertidige oppholdstillatelsene som ankemotpartene fikk, ble gitt under forutsetning av at moren var enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet. Utlendingsdirektoratet tok i vedtaket forbehold om endrede forutsetninger. I vedtaket heter det: "UDI vil gjøre spesielt oppmerksom på at søkerens tillatelse er gitt under forutsetning av at søkeren er enslig uten nettverk.

Søkeren har opplyst at hennes mann er antatt forsvunnet.

Stilling ledig

Dersom disse opplysningene i ettertid skulle vise seg å ikke medføre riktighet, kan tillatelsen trekkes tilbake, jf. Etter lagmannsrettens mening kunne moren og barna etter dette ikke ha hatt noen beskyttelsesverdig forventning om å forbli i Norge. Dette ble de da også gjort oppmerksom på i forhåndsvarsel om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse fra Vatne enslig Retten viser til at Utlendingsnemnda i sine avgjørelser vatne enslig lagt avgjørende vekt på «innvandringsregulerende hensyn, som tar sikte på å forhindre uthuling av asylinstituttet».

Retten viser til at det er adgang til å vektlegge innvandringsregulerende hensyn ved vurderingen av EMK artikkel 8, og skriver: «Etter lagmannsrettens vurdering må det anses legitimt å reagere med tilbakekall av midlertidige oppholdstillatelser i tilfeller hvor det foreligger varige og stabile endringer i de personlige forholdene som lå til grunn for tillatelsen, selv om dette kan få betydelige konsekvenser for dem som rammes.

Møte single i koppang

Ifølge vitneforklaring fra rådgiver i Utlendingsnemnda Det ville på denne bakgrunn være uheldig om afghanske familier som av strategiske vatne enslig ankommer landet på ulike tidspunkter, skal ha bedre muligheter for å få oppholdstillatelse i Norge enn familier som kommer til landet samlet og søker asyl her sammen. Lagmannsretten har etter dette kommet til at det foreligger et rimelig forhold mellom tilbakekallet av morens oppholdstillatelse og den belastning tilbakekallet må anses å ha for utlendingen.

Den blir likevel stående ved at tilbakekallet av oppholdstillatelsene til barna ikke kan kjennes ugyldige som stridende mot BK artikkel 3 om barns beste.

vatne enslig enslig i fjellfoten

Borgarting legger til grunn at kvinnens mor, søster og nevø bodde i Kabul på vedtakstidspunktet, og at hun ikke har rimelig grunn til å frykte forfølgelse, og at hensynet til barnets beste vatne enslig forsvarlig vurdert. Moren og de tre minste søsknene ble pågrepet sist uke, og satt på fly retning Kabul.

Moren skal ha blitt bevisstløs ved pågripelsen, og var bevisstløs under transporten til Istanbul.

  • Speed dating i gulen
  • Deltakerskjema Sandøy Enslig, Vatne enslig Lars-ove likar kake, han har retningssans, og øyer single har i tillegg studert geografi, matematikk, friluftsliv og krl.

På grunn av helsetilstanden ble hun returnert til Norge søndag. De tre søsknene, som nå er 22, 20, og 16 år gamle, skal ifølge NTB også returneres til Norge fra Istanbul, etter at afghanske myndigheter ikke godtok returen av dem. Uttransporten ble derfor stanset, meldte Politiets utlendingsenhet PU mandag kveld. Dommen fra Borgarting finner du her krever innlogging.

vatne enslig smøla singeltreff