Pressemelding - Radio Nordkapp

Single nordkapp

Nordkapp, Norway - What to expect?

Tre års utbygging er ferdig I september ble senderen slått på i Kautokeino. På eldre radioer i bil og hjem må man gjøre en rescan for å få inn lokalradioene.

single nordkapp

Skal lokalradio ha penger til drift av DAB-nettet må man ha statlig tilskudd, sier teknisk konsulent Eivind Engberg i Norsk Lokalradioforbund. Fortsatt må man bruke FM for å få inn lokalradio utenfor de store stedene i Finnmark, sier Engberg.

single nordkapp

Lokalradioene i Finnmark har gått sammen i selskapet Samkring for å realisere planene om DAB-dekning. Kringkastingsjef i Radio Nordkapp, Raymond Elde forteller at det var mye mer trøbbel enn han hadde trodd: — Tre år siden fikk vi et statstilskudd for å bygge ut DAB-nettet fra Medietilsynet.

Da startet planleggingen av å etablere et sendernett for DAB. I og med at den ordningen for utbygging var for lokalradioene, så mente jeg det var viktig at Finnmark fikk sin andel av de pengene.

single nordkapp

Hadde vi ikke søkt, hadde alt gått til Sør-Norge, sier Elde til ifinnmark. Selv om lokalradioene i nord nå også er på DAB vil de fortsatt sende på FM i overskuelig framtid, sier Elde: — Ja, det skal vi fortsette med.

FM single nordkapp vi så lenge vi må, og kanskje litt til.

single nordkapp

Selv etter det blir ulovlig å sende på FM, single nordkapp tror jeg at vi blir der. Og grunnen er at vi ser hvor genialt det kan være.

single nordkapp

Det er ikke avhengig av internett, og får man et aggregat på stasjonene som er viktig, da kan det virke uansett, sier kringkastingsjefen til ifinnmark.