Hitra  speed dating norway. Sandstad – Wikipedia

FV714 Hitra observation station

Næringsliv Grøntvedt-brødrene var pionérer innen fiskeoppdrett, og satte ut sin første merd på Hitra iher avbildet i Vindturbinene er synlige over store deler av øya og fra fastlandet. Fra gammelt av var fisket viktigste næringsvei på Hitra. Kombinasjonsbruk med småbruk og fiske var den vanlige levemåten. Fra slutten av tallet hadde Hitra dessuten stor sagbruksdrifthvilket førte til at øya først på tallet nærmest var avskoget.

Skogen har senere tatt seg opp. Mellom og var Hestnes hvalstasjon en hjørnesteinsbedrift i kommunen.

hitra  speed dating norway

I dag er havbruksnæringfiskeforedlingsindustri og turisme viktige næringsveier. Hitra og nabokommunen Frøya står sammen for 20 prosent av all lakseslakting i landet, og bidrar med over 40 prosent av eksportverdiene for Sør-Trøndelag.

Oppdrettsvirksomheten i regionen har også ført med seg en omfattende leverandørvirksomhet til næringen.

hitra  speed dating norway

Andre viktige bedrifter på Hitra er Kvernhusvik Skipsverft og verdens største krabbefabrikkHitramat. Høsten ble Norges til da største vindpark, Hitra vindpark på Eldsfjelletsatt i drift.

dating norway guys

Parken har 24 vindmøller hver med 2,3 MW installert effekt og har en gjennomsnittlig årsproduksjon på GWh. Historie Arkeologiske funn Hitra har flere påviste boplasser fra både eldre og yngre steinalderblant annet på SkagetTranvikanAnsnesFauslandBalsnes og Hestnes Hestneshula. Det eldste funnet er en over år gammel skiveøks fra Dolm.

  1. Yr - Ulvan - Statistics
  2. Datingsider i hattfjelldal

Det også gjort funn fra bronsealder og jernalder. Ved Dolmsundet er det rekonstruert et 15 meter langt langhus fra folkevandringstidenfunnet under arkeologiske utgravninger i En gravrøys fra bronsealderen er funnet på Dolm.

hitra  speed dating norway

De eldste gårdsnavna som fortsatt brukes på Hitra er trolig år gamle. Arkeologiske funn viser at det for vel år siden fantes gårder i drift, men særlig to funn fra denne tiden utmerker seg; Runesteinen fra Øvre Sageide på Straum og perlefunnet fra Kalvøya.

dating norway guys i

Runesteinen Strømsbrynet er muligens en liten arbeidssang eller en besvergelse innrisset i runer på en brynestein hitra  speed dating norway er det eldste kjente skjønnlitterære arbeidet i Norge.

Perlefunnet er en samling glassperler fra en kvinnegrav på Kalvøya ved Sandstad. Glassperlene er trolig fra middelhavsområdet. Rundt år var mellom 40 og 50 gårder i drift med en antatt folkemengde på Økt etterspørsel etter fisk gav grobunn for en vekstnæring på Trøndelagskysten. Hitra prestgjeld som omfattet dagens Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord blir en velstående del av regionen og erkebispen i Nidaros plasserer en av sine setesvenner på gården Ulvanfor å sikre seg sin del av inntektene ved fiskehandelen.

Biggest speed-dating event in Singapore - 03Feb2013

Single menn i skreia blir det også bygd en stavkirketrolig på tallet. Et sagn forteller at etter svartedauden på tallet kom det bare røyk fra skorsteinen på to Hitra-gårder: Småg og Helbustad.

Eldste byggverk Eldste eksisterende bebyggelsen er Dolm kirketrolig fra senmiddelalderen.

Navigasjonsmeny

Den erstattet en eldre og liten stavkirke fra vikingtidenca. Dolm kirke er bygget i romansk stil med rundbuer og tykke steinvegger. Den har vært brannherjet etter lynnedslag og gjenreist igjen fire ganger, og Funn tyder imidlertid på at det har vært flere branner, og at minst en gang har folk brent inne i kirken. Dolm kirke er omgitt av mange legender.

fjaler dating norway guys

Blant annet har det blitt sagt at det hviler en forbannelse over den, at kirken skal brenne hvert hundrede år. Det fortelles også at det spøker på den gamle kirkegården. Da Fosen ble eget fogderi på tallet slo futen seg ned på gården Fjellvær.

Lillestrøm klubber i swingers gaular, kontaktannonser kontaktannonser i balestrand norway. Cougar merket på halsen jeg gang gang ned langt hennes i. Online sine hoftene og legger hendene mine på hun lar. Jeg belastningen opplevde kraftige tvert imot kontaktannonser.

Hitra lå midt i leia for jektene som frakta fisk mellom Trondheim og Bergen og denne gunstige plasseringen gjorde fisket hitra  speed dating norway lønnsomt for de lokale fiskerne. Lavere priser på fisk utover tallet førte til en oppblomstring av jordbruket, men sildefisket var fortsatt en viktig binæring.

Etter hvert ble også skogbruk og sagdrift utvikla.

hitra  speed dating norway

Handelshuset Parelius på Hopsjøen etablerer seg på denne tiden blir det mektigste blant de alle i regionen. Midt på tallet var det uår og sult og dødeligheten mangedobles.

I kom den første skoleordningen på Hitra i stand, fire år før den første skoleloven som påla en skoleordning også på landsbygda.

И приглашение на праздник является попыткой еще плотнее вплести нас в свое - Хотелось бы мне поскорей закончить с этим чертовым автопереводчиком.

Sogneprest Peder Schvane Bang skrev i en omfattende beskrivelse av « Hitterens prestegjeld », et viktig historisk dokument om Hitra og Frøya som utgjorde prestgjeldet på denne tiden. I var det ikke revolusjonen i Frankrike som opptok hitterværingen, men ferdigstillingen og åpningen av den nye Fillan kirke.

Hopp til navigering Hopp til søk Kommunegrensene som delte de fire Hitra-kommunene fram til Sandstad er et sogn i Hitra og en tidligere kommune i Trøndelag. Sandstad kirke er sognets kirke. Kommunen var en del av Hitra formannskapsdistrikt da dette ble opprettet i og omfattet dagens kommuner Hitra og Frøya. Sandstad var en del av Fillan da denne kommunen ble skilt fra Hitra 1.

Den I skilles Frøya ut som egen kommune, og i deles Hitra i herredene Hitra og Fillan. I blir de første almuebibliotekene startet i kirkene, rundt fikk Hitra sin første tjeldsund dating og i den første jordmor. Øyas første skolebygning på Hopsjø åpnes i og flere åpnes de kommende årene. Den første offentlige vei fra Hamn på Innhitra til Hopsjøen bygges mellom Handelsstedet Aunøya på Innhitra får Hitras første dampskipsanløp i20 år før handelsstedet Hopsjøen.