Steinsnes NAF Camping Campground, Egersund

Egersund single

Innhold

  A A A Høring lokal forskrift - Forskrift om branntilsyn med bygninger, områder m.

  single åseral

  Forslaget går ut på å erstatte dagens Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund med en forskrift som i større grad reflekterer brannvesenets arbeidsmetode, risikovurdering av tilsynsobjekt. Den nye forskriften inkluderer boenheter for personer som faller innunder særskilt utsatte og sårbare grupper i forhold til å omkomme i brann og andre områder hvor risikovurdering kan tilsi at tilsyn er et fornuftig verktøy for å forebygge branner og ulykker, i tillegg til tett trehusbebyggelse egersund single fare for områdebrann.

  • Speed dating i løpsmarka
  • Event single | Rotary Egersund

  Alle kan avgi høringsuttalelse. Merknader kan avgis elektronisk til post eigersund.

  single klubb i evjen

  Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kommunens postliste. Frist for å avgi høringsuttalelse er Eigersund brann og redning vil deretter sammenstille høringsuttalelser og forberede en politisk sak til Planteknisk utvalg sitt møte Det er Kommunestyret som kan fatte endelig vedtak om ny forskrift med hjemmel i Brann og eksplosjonsvernloven §13 fjerde ledd. Ny forskrift vil deretter kunngjøres i Norsk Lovtidend.

  kirkenes datingsider